User Tools

Site Tools


3d_printer

3D-Printer

3D-printing er en for for hurtig prototyping prosess der 3-dimensjonale objekter bygges opp, gjerne lag for lag fra bunnen opp, til man har et ferdig objekt. Det er vanlig å bruke termoplastikk i en slik prosess - plasten varmes opp, smeltes ut i en tynn tråd som tegner et flatt mønster, lag for lag.

RepRap er en 3d-printer som er laget og distribuert under en «Open Source»-lisens, som betyr at man kan kopiere maskinen fritt. Skisser, beskrivelser og instruksjoner som trengs for å bygge en RepRap er frigitt og er bredt tilgjengelig på Internett, slik at man kan bygge en RepRap selv, eller produsere for salg. Det finnes også fritt tilgjengelig programvare som kan brukes for å styre en RepRap.

Det finnes flere andre typer 3d-printere, både Open Source og kommersielle.

3d_printer.txt · Sist endret: 2011/02/13 23:14 av ketil