User Tools

Site Tools


oversikt

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

oversikt [2011/10/16 23:13]
ketil
oversikt [2011/10/16 23:14] (nåværende versjon)
ketil
Linje 16: Linje 16:
  
 ===== 3-aksesystem med motorer ===== ===== 3-aksesystem med motorer =====
-Selve RepRap-en består av et 3-aksesystem som kan forflytte seg langs X-, Y- og Z-aksen. I prinsippet flyttes varmespissen frem og tilbake i X- og Y-retningene for å skrive et lag, så flyttes den opp et hakk langs Z-aksen, og så skrives neste lag. I praksis kan byggeplatformen flyttes i stedet for varmespissen, men dette er designdetaljer.+Selve RepRap-en består av et 3-aksesystem som kan forflytte seg langs X-, Y- og Z-aksen. I prinsippet flyttes gjerne varmespissen frem og tilbake i X- og Y-retningene for å skrive et lag, så flyttes den opp et hakk langs Z-aksen, og så skrives neste lag. I praksis kan byggeplatformen flyttes i stedet for varmespissen, men dette er designdetaljer.
  
 ===== Styringselektronikk ===== ===== Styringselektronikk =====
-Styringselektronikken er hjernen i en RepRap. Denne elektronikken styrer motorene som driver X-, Y- og Z-aksene, motoren som driver plasten inn i varmespissen, varmekilden på varmespissen, og annet utstyr som sitter på RepRap-en. Slik styres hele maskinen steg for steg til å bygge opp deler i plast.+Styringselektronikken er hjernen i en RepRap. Denne elektronikken styrer motorene som driver X-, Y- og Z-aksene, den styrer motoren som driver plasten inn i varmespissen, den styrer varmekilden på varmespissen, og annet utstyr som sitter på RepRap-en. Slik styres hele maskinen i detalj til å bygge opp deler i plast.
  
 ===== Fastvare til styringselektronikk ===== ===== Fastvare til styringselektronikk =====
oversikt.1318806799.txt.gz · Sist endret: 2011/10/16 23:13 av ketil