User Tools

Site Tools


programvare

Programvare for 3D-printere

Når du skal bruke en RepRap eller annen 3D-printer må du bruke en del spesialisert programvare. Her finner du en oppsummering av en del av programvaren som finnes, og anbefalinger til hva du kan bruke.

For å diskutere innholdet i denne listen er det en egen tråd på forumet.

Firmware

Elektronikken som driver printeren må lastes med programvare. I hovedtrekk vil denne programvaren motta instruksjoner (G-kode) over USB, og styrer motorene og varmen som nødvendig for å gjennomføre det den fikk beskjed om. Firmware må tilpasses/kalibreres til din printer slik at størrelse og form på objektene du lager blir riktig.

For å sette opp Sprinter, følger du oppskriften i README på websiden over. Kort oppsummert:

 1. installer Arduino v0023: http://arduino.cc/en/Main/Software
 2. installer Sangiuno-støtte: http://sanguino.cc/useit (Om du har Sanguinololu elektronikk. Sanguino-støtte trengs ikke for RAMPS elektronikken).
 3. Hent Sprinter-koden med git eller TortoiseGit: git clone https://github.com/kliment/Sprinter.git
 4. Rediger, kompiler og last opp koden etter instruksjoner fra Readme

Vertprogramvare

Vertprogramvaren («host software» på engelsk) er programmet som kjører på PC-en din, som sender instruksjoner (G-kode) til printeren over USB. Det finnes flere å velge mellom:

Slicer

En slicer («høvel» på norsk, kanskje?) leser inn et 3D-objekt som er designet tidligere, og skriver alle instruksjonene (G-kode) som må sendes til printeren din for å lage dette objektet.

 1. Slic3r (anbefalt): http://slic3r.org/

Om du vil analysere hvordan delen din vil bli printet etter at du har kjørt den gjennom høvelen, kan du bruke et av disse programmene for å analysere G-koden:

 1. Tatlin - Se på STL og GCODE. http://dkobozev.github.com/tatlin/
 2. Pronterface - har innebygget viewer, men ikke lett å se strek for strek her, kun lag for lag
 3. Skeinforge/SFACT - har også innebygget viewer, men her er det ikke så greit å åpne gcode fra andre verktøy
 4. GCode Viewer - online verktøy, ser fint ut men egner seg best for å se hele delen, ikke detaljer. http://gcode.joewalnes.com/

Om høvelen din klager på at det er feil på delen din, så betyr det ofte at overflatene ikke er tette, eller at noen av overflatene er invertert (ut-inn). For å oppdage eller reparere en del slike feil finnes følgende verktøy:

 1. Netfabb (ikke fritt, men gratis): http://www.netfabb.com/basic.php eller http://cloud.netfabb.com/

3D-design

For å lage 3D-objekter som skal printes, må disse først beskrives som en 3D-modell. Det finnes en rekke programmer som kan gjøre dette, noen gratis, noen dyre, noen grafiske, og noen matematiske.

 1. OpenSCAD
 2. Blender
 3. Rhino3D
 4. Google Sketchup
programvare.txt · Sist endret: 2012/12/06 08:34 av ketil